Sholat Sunnah Yang Sering Ditinggalkan Orang

Ibadah Sunnah yang Sering Diabaikan Orang Islam

Sembahyang Tahajud

Sholat tahajud termasuk ibadah yang sangat diunggulkan. Meruapakan ibadah sunnah dimana pengerjaannya sering didinukilkan dalam Kitab Suci disertai bersama kelebihannya. Maka itu sholat sunnah mana dapat menandinginya?

Sembahyang itu adalah kebiasaan orang-orang shalih tempo dulu. Maka bagi yang sekarang bersedia melakukannya, pasti kita pun dicatat sebagai golongan orang yang shalih sebagaimana mereka.

Tata cara sholat malam pada dasarnya seperti halnya dengan sembahyang sunnah pada umumnya. Sebelum sholat disyaratkan bersih total dari hadats sugra juga hadats kubra; suci badan, pakaian juga sajadah dari kotoran; menjaga aurat; dan menghadap arah kiblat.

Sholat tahajud dilakukan dengan 2 rakaat selesai. Jumhur ulama berlainan pandangan akan jumlah rakaatnya. Nabi Muhammad SAW terkadang melakoni 11 rakaat dengan witir dan terkadang 13 rakaat termasuk witir.

Niat Sembahyang Tahajud

Jumhur ulama setuju kalau tempat niat di hati. Menyuarakan niat tidak termasuk sebuah syarat. Maksudnya, tak mesti mendengarkan niat. Hanya saja menurut kebanyakan ulama selain madzhab Imam Malik, hukumnya sunnah dalam rangka membantu hati dalam niat.

Menurut madzhab Syafi’i, niat sholat tahajud ditulis sebagai berikut:
“Saya niat sholat sunnah Tahajud dua rakaat karena Allah Ta’ala”

Doa

Doa setelah sembahyang malam insya Allah dikabulkan oleh-Nya. Terlebih seandainya dilakukan pada dua pertiga malam yang terakhir, saat paling istijabah untuk berdoa.

Allah berfirman: “Barangsiapa yang memohon ampun kepada-Ku, niscaya Aku mengampuninya. Barangsiapa yang memohon (sesuatu) kepada-Ku, niscaya Aku akan memberinya. Dan barangsiapa yang berdoa kepada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkannya.” (HR. Bukhari)

Sembahyang dhuha

Salah satu ibadah yang paling dianjurkan bahkan telah jadi anggota dari sunnat Rasul yaitu melakukan sholat dhuha. Dikatakan dengan dhuha dikarena memang waktu pelaksanaannya itu dilaksanakan setelah muncul fajar hingga dengan tibanya sholat dzuhur. Bahkan dalam masalah waktu dhuha tersebut para ulama fuqohaa atau ulama-ulama bidang ibadat mengelompokkan di dua bagian waktu dalam pelaksanaannya.

Niat Sholat dhuha

“Saya berniat sembahyang dhuha 2 rakaat menghadap kiblat karena allah ta’ala”.
Doa sholat dhuha

Doa Sholat Dhuha

“Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu, keagungan adalah keagunan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan adalah penjagaan-Mu, Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (Wahai Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambaMu yang soleh”

Sholat Taubat

Sholat taubat termasuk cara untuk mencapai salah satu amal yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, diantaranya taubah nasuha. Taubat merupakan sikap menerima segala kejahatan yang dulu perbuat dan menyesalinya, serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Tuhan sudah menciptakan manusia dengan segala sisi lebih dan sisi kurangnya. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai kekurangan tidak bermaksud tanpa tujuan. Disini tersirat hikmah yang luas, dimana dengan itu kita bisa menggali banyak hikmah.

Niat Sembahyang Taubat

Niat sholat taubah yaitu dengan menghadirkan hasrat melakukan taubah dari semua kesalahan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan berwudhu & melaksanakan sholat 2 rakaah.

“Saya niat sembahyang sunnah taubat 2 rakaah karena Allah.”

Tata Cara sholat Taubah

Sholat taubat sendiri dilaksanakan sebanyak 2 rakaah dengan rukun sebagaimana sholat yang biasa. Namun seandainya bisa, anda dapat memperlama sujud terakhir untuk dengan khusus memohon dan mengakui berbagai dosa kita serta memohon belas kasih dengan segala kerendahan diri dihadapan Tuhan.

Seperti yang disebutkan pada hadist, “Yang paling dekat antara seorang manusia dengan Rabbnya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah do’a saat itu.”(HR. Muslim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *